Garantie

Garantie

Onlinenatuursteen.nl geeft om zijn producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. 
Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. 
Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. 
Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Ons gehele garantiebeleid kunt u terugvinden onder Artikel 13 in onze algemene voorwaarden.